Din idé er viktig 

Kvar dag gjer vi ein fantastisk innsats for pasientane våre og dei vi har rundt oss. Er det noko du har tenkt kan bli betre? Send inn dine tankar.
 
Kanskje har du sett eller veit noko vi andre burde vite? Sjølv mindre forbetringar på arbeidsplassen eller eit nytt hjelpemiddel kan gi positive utslag for kvardagen til pasientar og våre kollegaer.
 
Og innovasjon må ikkje vere store tankar – ei lita endring i rutinar ute på eininga der du jobbar kan ha ei stor innovasjonseffekt.
 
Du kan vere med å påverke framtidas sjukehus. Vi treng dine erfaringar.